[CAT]
En Cru: En estat natural, sense filtres o embellidors. Projecte d'exploració, captació d'objectes quotidians en pla a través d'un escàner.
[ESP]
En Crudo: En estado natural, sin filtros o embellecedores. Proyecto de exploración, captación de objetos cuotidianos en plano a través de un escáner.
[ENG]
In Raw: In a natural state, without filters or beautifiers. Exploration project, capture of daily objects in plane through a scanner.

Més informació / Más información / More information 

Back to Top